Voor wie?

De inclusieve buurt is een buurt voor iedereen: jong of oud, met of zonder beperking, alleenstaanden of gezinnen. Iedereen kan wonen in een inclusieve buurt. Er is niet één profiel te geven voor een bewoner van een inclusieve buurt.

Mensen die in een inclusieve buurt gaan wonen:

  • Zijn betrokken bij anderen
  • Vinden verbondenheid in een buurt belangrijk
  • Maken geen onderscheid tussen mensen met of zonder beperking
  • Kiezen ervoor om andere mensen te helpen
  • Vinden het fijn wanneer de buren hun een handje komen helpen
  • Hebben een open instelling
  • Vinden gezelligheid en saamhorigheid belangrijk
  • Vinden een eigen plek belangrijk en respecteren privacy van anderen
  • Willen zelf actief meedoen om een prettige woonomgeving te creëren
  • Zijn sociaal betrokken bij de buurt

Momenteel hebben 140 huishoudens zich opgegeven als belangstellende voor de inclusieve buurt.

Wat wordt er van buurtbewoners verwacht?

Van alle mensen die in een inclusieve buurt gaan wonen, wordt iets verwacht. Namelijk een 'goede buur' zijn: af en toe of juist heel regelmatig buurtbewoners helpen. Het gaat erom dat iedereen - met of zonder beperking - zijn steentje bijdraagt om op een prettige manier samen te leven in een mooie buurt.

En als ik een beperking heb?

Dan ben je natuurlijk ook welkom. Of je nu een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking hebt en of die beperking ernstig of licht is. Het gaat er om dat je graag in een buurt wilt wonen waar mensen jou helpen. En waar jij iets voor anderen kunt betekenen. Dat je hierbij ondersteuning nodig hebt is logisch. Dit gebeurt in de vorm van ‘steuncirkels’ (netwerken) van familieleden, vrienden, professionele ondersteuners, vrijwilligers en buren. Mensen hoeven geen klant van Triade te zijn of te worden om mee te doen in de inclusieve buurt.

Textgrootte aanpassen Grotere letter Kleinere letter afdrukken
resultaten sluiten