Organisatie

Het idee is ooit gekomen van Triade een organisatie voor mensen met een beperking in Flevoland. Omdat slechts een klein percentage (hooguit 10%) van de buurtbewoners mensen met een beperking zullen zijn, zijn er ondertussen vele andere organisaties en mensen betrokken bij het idee. Samen werken zij aan het realiseren van hun droom; een buurt waar mensen elkaar helpen en samen leven op grond van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

De rol van Triade

Triade levert voor het project Goede Buren Gezocht voorlopig het plan en een projectteam. Dit staat echter los van het bestaande zorgaanbod van deze organisatie. Er is binnen het project dan ook geen enkele verplichting om professionele zorg van Triade of van welke andere organisatie dan ook in te kopen.

Triade is al een tijd bezig met Goede Buren Gezocht. Per 1 september 2008 heeft het project een extra stimulans gekregen door een subsidie uit het Transitieprogramma van het Ministerie van VWS. Omdat alleen zorginstellingen deze subsidie kunnen krijgen, is het projectteam Goede Buren Gezocht bij Triade ondergebracht.

In de uitvoering werkt het projectteam nauw samen met de in 2010 opgerichte Vereniging van Bewoners Goede Buren. Ook zijn vele particuliere belangstellenden en tal van organisaties in en buiten Almere en in en buiten de zorg betrokken. Kracht van het project is dat de toekomstige bewoners van de inclusieve buurt straks bepalen wat er in de buurt gebeurt en welke organisaties daar eventueel een plek in krijgen. 

De rol van toekomstige bewoners

Het projectteam organiseert veel activiteiten in samenwerking met de Vereniging van Bewoners. In de loop van 2010 zijn de toekomstige bewoners het project steeds meer gaan overnemen. Hun rol wordt steeds belangrijker terwijl de rol van het projectteam juist steeds meer ondersteunend wordt. De Vereniging en het projectteam krijgen hulp van het bureau Van Heijst en Partners als het gaat om grond- en bouwzaken.

Het Transitieprogramma

Goede Buren Gezocht krijgt subsidie uit het ‘Transitieprogramma Langdurige Zorg’ van het Ministerie van VWS. Met dit programma wil de Rijksoverheid vernieuwingen in de zorg bevorderen. In heel Nederland krijgen slechts 26 experimenten geld uit dit programma.

Het project duurt van 1 september 2008 tot en met 31 december 2010. In de samenvatting van het projectplan vindt u informatie over de doelen en activiteiten. Eind 2010 is besloten dat de activiteiten ook in 2011 nog zullen door lopen.

De medewerkers

Het projectteam Goede Buren Gezocht is bereikbaar via Ivo Veldman.

Ivo  ‘Een buurt vol actieve bewoners. Iedereen levert z'n bijdrage aan de buurt vanuit zijn eigen, volwaardige rol.’
   
   
   

 

Contact

Textgrootte aanpassen Grotere letter Kleinere letter afdrukken
resultaten sluiten