Projectplan Goede Buren Gezocht

Wat houdt het project in

Uit belevingsonderzoek onder mensen die ondersteuning ontvangen van Triade blijkt dat de ervaren kwaliteit van leven met name wordt bepaald door de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, zelf regie te hebben en waardering van anderen te ervaren. In het project ‘Goede buren gezocht’ staan deze elementen centraal.

Doel

Een verschuiving van zorg voor mensen met een beperking naar persoonlijke ondersteuning op maat via ‘steuncirkels’

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking.

Inclusieve buurt

Het werken met leefarrangementen en steuncirkels gebeurt in combinatie met de opzet van een nieuw te bouwen buurt in Almere. In deze buurt staan gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid centraal (de zgn inclusieve buurt).

Looptijd en bekostiging

Goede Buren Gezocht liep in eerste instantie van 1 september 2008 tot en met december 2010. Het project is mede mogelijk door subsidie uit het Transitieprogramma langdurige zorg. Eind 2010 is besloten om het project ook in 2011 nog voort te zetten.

Textgrootte aanpassen Grotere letter Kleinere letter afdrukken
resultaten sluiten