Steuncirkels

Ondersteuning met inzet van steuncirkels

In de inclusieve buurt gaat de ondersteuning van  mensen met een beperking anders dan gewoonlijk. Er wordt gewerkt met zgn steuncirkels. Wat houdt dit in?

  • De persoon met een beperking is de baas over de ondersteuning (samen met zijn of haar familie). Zij bepalen wie ondersteunt, wat deze ondersteuning inhoudt en wanneer en waar deze gegeven wordt.
  • Familieleden, vrienden, vrijwilligers en buren geven de ondersteuning, indien nodig aangevuld met professionele hulp. Samen vormen deze personen een ‘steuncirkel’ om de persoon met een beperking heen.
  • De ondersteuning waar iemand met een beperking gebruik van maakt, gaat over álle aspecten van het dagelijks leven (wonen, werken/leren, vrije tijd).
  • De continuïteit van de ondersteuning staat voorop; als er iemand tijdelijk of permanent uit de steuncirkel wegvalt, komt hiervoor vervanging.
  • De bekostiging van de ondersteuning komt uit de AWBZ en/of uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gebruik van een Persoonsgebonden Budget is geen vereiste maar uiteraard wel een mogelijkheid.

Proef met steuncirkels binnen Triade

Vooruitlopend op de ontwikkeling van de inclusieve buurt heeft Triade al ervaring opgedaan met deze (andere) manier van ondersteunen. In 2010 is een proef gedaan met steuncirkels voor mensen die Begeleid Zelfstandig Wonen in Almere. In 2011 breiden we deze proef uit naar andere delen van Flevoland.

Textgrootte aanpassen Grotere letter Kleinere letter afdrukken
resultaten sluiten